Teknologia berrien gehiegizko erabilera

Gurasoak Teknologia berrien gehiegizko erabilera

Zer da teknologia berrien gehiegizko erabilera?

Erabiltzailearentzat eta/edo bere ingurunearentzat ondorio kaltegarriak dituzten teknologia berrien gehiegizko erabilerak edo erabilera desegokiak.

Nola antzeman teknologia berrien gehiegizko erabilera?

Jarraian, teknologia berrien gehiegizko erabilerak antzemateko irizpide nagusiak azaldu ditugu. Hauek dira gehiegizko erabilera baten seinaleak:

Denbora gehiegi ematen du jarduera berean, eta hori honela isla daiteke:

 • Luzaroago konektatuta egoteko desio bizia ongi egoteko baldintza gisa. Hurrengo konexioa noiz izango den pentsatzen denbora asko ematea.
 • Suminkortasun edo urduritasun seinaleak agertzen dira erabilera gelditzen saiatzean edo, alderantziz, deprimituta, urduri edo haserre sentitzen da eta pantailak erabiltzean pasatzen zaio.
 • Pixkanaka konexio orduak areagotuz doa.
 • Teknologia berrien erabileraren ondorioz, gainerako jarduerak pixkanaka murriztuz doa.

Teknologia berrien erabileraren gaineko kontrola galtzea.

 • Ez da gai konektatuta ematen duen denbora kontrolatzeko.
 • Teknologia berrien erabilera maila ezkutatzeko bere burua engainatzen du.

Gehiegizko erabileratik eratorritako ondorio negatiboak agertzen dira.

Jokabidearekin, gizarte harremanekin eta/edo familia harremanekin lotutako ondorio kaltegarriak agertzen dira. Esaterako, konexioen maiztasunaren inguruko gezurrak esaten ditu.

Interferentziak eguneroko bizitzako jarduerekin.

 • Pantailak erabiltzen ditu arazoetatik ihes egiteko estrategiatzat.
 • Konektatuta egon ahal izateko alde batera utzi ditu lehen atsegintzat jotzen zituen beste jarduera edo obligazio batzuk.
 • Sareko harremanak nahiago ditu harreman pertsonalen aurretik.

Gaiari buruzko informazio gehiago.
https://www.is4k.es/uso-excesivo-de-las-tic

Ariketa

¿Zein da nerabeen teknologia berriekiko adikzioa?
Nerabeentzako galdeketara Joan.

Nola jorra daiteke gai? Jazarpenari aurre egiteko jarraibideak eta orientazioak.

Batzuetan, adingabeek desegokiak diren eta bizitzarako ondorio negatiboak izan ditzaketen harreman ohiturak ezartzen dituzte teknologia berriekin. Pantailaren erabilerarako ohitura berriak ikasi eta ezartzea komeni da. Helburua ez da mugikorraren erabilera debekatzea, baizik eta mugikorra behar bezala eta modu arduratsuan erabiltzen ikastea. Ohiturak aldatzeak eta erabilerari mugak jartzeak honakoa dakar edo ekar dezake:

 • Familiaren parte-hartzea eta inplikazioa teknologia berrien gehiegizko erabileraren inguruko eta ordutegiak, mugak, mugikorraren funtzioak eta bestelako arauak ezartzeko beharraren inguruko kontzientzia hartzeko.
 • Pantailak alde batera uztea. Erabilerari muga zorrotzak jartzea eta erabilera ahalik eta gehien murriztea.
 • Erabilera denboraren gaineko kontrola berreskuratzeko helburuak ezartzea. Pantailen gehiegizko erabileraren abantailen eta desabantailen zerrenda egitea.
 • Elaborar un listado de ventajas y desventajas del abuso de las pantallas.
 • Teknologia berrien eta kontaktu sozialarekin, ariketa fisikoarekin, zaletasunekin eta abarrekin lotutako bestelako jardueren arteko oreka ezartzea.
 • Pantailarik gabeko espazioak eta denborak antolatzea.
 • Kontuan hartzea gehiegizko erabilera hori adingabearen bizitzako ondoez sakonago baten seinale izan daitekeela eta laguntza profesionala eskatzeko aukera aztertzea.

Nerabeentzako proba

Zure internetekiko menpekotasun maila jakin nahi al duzu?

Galdetegia egin

Con quién colaboramos