Grooming edo sexu jazarpena

Gurasoak Grooming edo sexu jazarpena

Zer da grooming edo sexu jazarpena?

Heldu baten adingabe batekiko jazarpena da, teknologia berriak erabilita eta helburu erotiko batekin.

Nola jorra daiteke gai hau eskolan? Jazarpenari aurre egiteko jarraibideak eta orientazioak.

JARRAIBIDE DESEGOKIAK

 • Blokeoa edo paralisia
 • Denbora igaro dadin uztea
 • Beldurra + Izua + Lotseria
 • Konfrontazio birtuala
 • Otzantasuna
 • Axolagabetasuna

JARRAIBIDE EGOKIAK

 • PREBENTZIOA: Garrantzitsuena da jazarleak indar-elementua eskura dezan ekiditea:
  • Irudi edo informazio konprometigarriak EZ EMATEA.
  • Indar-elementu horren lapurreta ekiditea.
  • PRIBATUTASUNARI buruzko jarrera proaktiboa mantentzea.
 • AURRE EGITEA:
  • Xantaiaren aurrean amore ez ematea (irudi berriak, goraldia).
  • Laguntza eskatzea.
  • Irudi edo informazioen jabetza egiaztatzea.
  • Jazarlearen ekintza-gaitasuna mugatzea.
 • ESKU-HARTZEA:
  • Jazarleak burututako legez kanpoko ekintzak eta, horien artean, froga daitezkeenak aztertzea.
  • Delituen frogak bilatu eta metatzea.
  • Salaketa jartzea.

Iturria: Orientaciones o pautas: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2013) Guía de actuación contra el ciberacoso. INTECO

Gaiari buruzko informazio gehiago
Guía S.O.S. contra el Grooming. Padres y educadores

Nerabeentzako proba

Zure internetekiko menpekotasun maila jakin nahi al duzu?

Galdetegia egin

Con quién colaboramos